Interim Adviseurs Aanjaagteam Wonen en Zorg

Solid Public is op zoek naar meerdere Interim Adviseurs voor het Aanjaagteam Zorg & Wonen van het Ministerie voor Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordering, DG Volkshuisvesting en Bouwen, directie Woningbouw, afdeling Ontwikkeling en Realisatie.

Projectinformatie

REACTIETERMIJN VERSTREKEN 


Het kabinet heeft afgesproken om 290.000 woningen voor ouderen te gaan bouwen. Dit gaat om 170.000 nultredenwoningen, 80.000 regulier geclusterde woningen en 40.000 geclusterde verpleegzorgplekken.

Provincies en gemeenten moeten deze opgave met elkaar verdelen. Hiertoe worden in 35 regio’s actietafels opgericht waarop provincie, gemeenten, corporaties, zorgkantoor en zorgaanbieders met elkaar spreken hoe ze dit doen en hoe ze de opgave aan gaan pakken. Er is deze partijen gevraagd om voor 1 januari 2024 afspraken hierover gemaakt te hebben. Per gemeente moet de aanpak van de opgave vervolgens in een woonzorgvisie en uitvoeringsprogramma’s worden weergegeven.

Om meerdere redenen is deze bouwopgave voor ouderen een immense en complexe opgave:

gemeenten hebben een groot tekort aan personeel om de beleidsplannen te schrijven en vergunningen te verlenen, het is zowel voor gemeenten als provincies grotendeels een nieuwe opgave. Ze hebben nog relatief weinig te maken gehad met de bouw van geclusterde verpleegzorgplekken en met het combineren van de bouw- en zorgvelden,
het is een complex veld omdat veel partijen een rol moeten oppakken die ze hiervoor maar beperkt oppakten.

Ook zorgpartijen zien niet alleen de uitdaging van nieuwbouw, maar ook van bijvoorbeeld een krappe arbeidsmarkt en hoge kostendruk. Alle partijen moeten daarom veel intensiever met elkaar spreken om afspraken te maken.
De opgave is dus complex, met veel verschillende partijen die niet altijd gewend zijn om met elkaar in overleg te treden. Daarbij hebben sommige partijen tegengestelde belangen en is het niveau waarop zij opereren niet altijd gelijk (zorgkantoorregio’s, provinciaal, woondealregio, gemeente).

In 2019 is de Taskforce Wonen en Zorg opgericht. De Taskforce bestond uit bestuurders van corporaties en zorgaanbieders, wethouders, en DG’s/directeuren van BZK en VWS. Hans Adriani was de voorzitter van de Taskforce. Lysias had samen met Maatschap voor Communicatie de Europese aanbesteding gewonnen voor het secretariaat en communicatie van de Taskforce. Een van de activiteiten van de Taskforce was het opzetten van een netwerk aan ambassadeurs (landsdekkend netwerk van ca 90 bestuurders en wethouders). Deze adviseurs werden ondersteund door 6 adviseurs die via de IMOA mantel werden ingehuurd door de RVO. 

Opdrachtomschrijving

Een essentieel onderdeel van het gezamenlijke programma van minister Helder en minister De Jonge “Wonen en Zorg voor Ouderen” is de totstandkoming van regionale en lokale afspraken over wonen en zorg. Ten eerste gaat dit om afspraken aan de actietafels wonen en zorg (vervolg van de regionale woondeals) tussen provincie, gemeenten, corporaties en zorgaanbieders over de lokale bouwopgave aan nultredenwoningen, geclusterde woningen en geclusterde verpleegzorgplekken (verdeling over de gemeenten). Ten tweede gaat dit om de vertaling van deze afspraken in gemeentelijke woonzorgvisies, prestatie-afspraken en uitvoeringsprogramma’s.

Eisen & Wensen bij de opdracht

Projectinformatie

Solid Public is (per direct) op zoek naar meerdere Adviseurs voor het Aanjaagteam Zorg & Wonen van het Ministerie voor Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordering, DG Volkshuisvesting en Bouwen, directie Woningbouw, afdeling Ontwikkeling en Realisatie.

Project: 

 • De adviseurs ondersteunen de totstandkoming van de actietafels. Deze moeten op korte termijn worden opgezet.
 • De adviseurs ondersteunen de betrokken partijen om tot afspraken te komen over de bouwopgave voor ouderen.
 • Ze ondersteunen de ambassadeurs van het Aanjaagteam om ervoor te zorgen dat er voldoende urgentie wordt gevoeld om de opgave ouderenhuisvesting met voorrang op te pakken.
 • Gezien de urgentie van de opgave (er moet tegen het einde van 2023 in elke gemeente de bouwopgave voor ouderen bekend zijn) is er geen tijd om een nieuw netwerk aan ambassadeurs op te zetten.
 • De adviseurs hebben een netwerk in de regio: bij zorgaanbieders, corporaties, beleidsmedewerkers van gemeenten en provincie.


Eisen bij de opdracht:
 

 • Je beschikt over academisch werk- en denkniveau.
 • Je beschikt over kennis van huisvesting en het zorgstelsel.
 • Je hebt ervaring met complexe beleidsprocessen met veel verschillende stakeholders en tegengestelde belangen.


Wensen bij de opdracht:

 • Je hebt kennis van de bouwopgave voor ouderen, het lokale zorglandschap, provinciale en lokale overheden en de woondeals.
 • Je hebt ervaring met complexe beleidsprocessen.
 • Je hebt ervaring en/of affiniteit met de organisatie van de opdrachtgever.

Projectinformatie

- Startdatum: z.s.m., bij voorkeur 1 oktober 2023

- Einddatum: 1 juli 2025

- Optie op verlenging: ja, 1 x 12 maanden

- Aantal uur per week: 8-24

- Tarief: in overleg 

- Sluitingsdatum: donderdag 21 september 2023 om 10.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

Contact | Reageren

Solid Public is hét toonaangevende werving & selectiebureau voor vastgoedfuncties in de publieke en maatschappelijke sector. Wij zijn gespecialiseerd in de bemiddeling van maatschappelijk betrokken vastgoedprofessionals met een opleiding op met name HBO- en academisch niveau.

Je wordt vriendelijk verzocht jouw sollicitatie te richten aan Robbert Jan Meerman (meerman@solid-public.nl). Ook voor vragen of een extra toelichting kun je (telefonisch) contact opnemen met Robbert Jan op 06 - 43038330.

Solliciteren Terug naar overzicht

© 2023 Solid Public.